Prizilla, A., and A. Sachari. “KLOWONG TECHNIQUE AS ALTERNATIVE FOR CONTINUITY OF RIFA’IYAH BATIK PRODUCTION IN KALIPUCANG WETAN, JAWA TENGAH”. VISUALITA Jurnal Online Desain Komunikasi Visual, Vol. 7, no. 2, Feb. 2019, pp. 1-12, doi:10.33375/vslt.v7i2.1455.