Fariz, L., & Andhita, P. (2021). WACANA EKOFEMINISME TIRTO.ID. Jurnal Common, 4(2), 144-160. https://doi.org/10.34010/common.v4i2.4434