(1)
Supriyadi, H. Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia. Agregasi 2018, 6.